load
load
load
load
load
load
load
load
Sugarcane will be shutting down on June 30, 2018. For more information, .

Syrer og baser

Syrer og baser og deres egenskaber
a data set by DorteST
created October 29, 2016
COPY & EDIT
FAMILY TREE
Create a game to test your knowledge!
See all 0 games!
See fewer games
navnformelstyrkeartKorresponderende syre/base
saltsyreHClstærksyreCl⁻
SvovlsyreH₂SO₄stærksyreHSO₄⁻
SaltpetersyreHNO₃stærksyreNO₃⁻
Oxonium ionH₃O⁺stærksyreH₂O
HydrogensulfatHSO₄⁻middelstærkamfolytH₂SO₄/SO₄²⁻
PhosphorsyreH₃PO₄middelstærksyreH₂PO₄⁻
EddikesyreCH₃COOHsvagsyreCH₃COO⁻
KulsyreH₂CO₃svagsyreHCO₃⁻
DihydrogenphosphatH₂PO₄⁻svagamfolytH₃PO₄/HPO₄²⁻
FlussyreHFmiddelstærksyreF⁻
Ammonium ionNH₄⁺svagsyreNH₃
HydrogencarbonatHCO₃⁻svagamfolytH₂CO₃/CO₃²⁻
HydrogenphosphatHPO₄²⁻svagamfolytH₂PO₄⁻/PO₄³⁻
VandH₂Oyderst svagamfolytH₃O⁺/OH⁻
Sulfat SO₄²⁻meget svagbaseHSO₄⁻
PhosphatPO₄³⁻middelstærkbaseHPO₄²⁻
Ethanoat/acetatCH₃COO⁻svagbaseCH₃COOH
CarbonatCO₃²⁻middelstærkbaseHCO₃⁻
AmmoniakNH₃svagbaseNH₄⁺
HydroxidOH⁻stærkbaseH₂O
Ready to learn about Syrer og baser?