load
load
load
load
load
load
load
load
Sugarcane will be shutting down on June 30, 2018. For more information, .

Franske hjelpeverb i infinitiv og presens

created November 4, 2016
COPY & EDIT
FAMILY TREE
Play a game to test your knowledge!
FranskNorsk
PouvoirÅ kunne
DevoirÅ måtte
AllerÅ skulle
VouloirÅ ville
Je peuxJeg kan
Je vaisJeg skal
Je doisJeg må
Je veuxJeg vil
Ready to learn about Franske hjelpeverb i infinitiv og presens?