load
load
load
load
load
load
load
load
Sugarcane will be shutting down on June 30, 2018. For more information, .

Descubrindo ferramentas 2.0

Con este test queremos que, a través do xogo, descubrades o que sabedes sobre as FERRAMENTAS DIXITAIS PARA A APRENDIZAXE DE LINGUAS e aprendades e coñezadas algunha no proceso. Todas as fotos empregadas no xogo teñen licencia CC0. A foto da páxina de Larry Ferlazzo foinos cedida polo propio autor que nos permitíu o seu uso para esta actividade.
a data set by m.trinanes.80
created December 2, 2016
COPY & EDIT
FAMILY TREE
ExemplosTipos de Ferramentas 2.0
Ferramentas para traballar destrezas específicas
Blogs
Xeradores de Flashcards
Redes Sociais
Cursos de Idiomas en Liña
Motores de Busca
Páxinas de Curación de Contidos
Marcadores Sociais
Aplicacións de Aprendizaxe Móbil
Páxinas de Curación de Contido para Linguas
Dicionarios
Páxinas Concretas para Aprender L2
Ferramentas de Comunicación
Comunidades de Aprendizaxe
Presentacións ou Contido Interactivo Público
Mapas Conceptuais
Materiais Auténticos
Biblioteca en Liña de Vídeos
Ready to learn about Descubrindo ferramentas 2.0?