load
load
load
load
load
load
load
load
Sugarcane will be shutting down on June 30, 2018. For more information, .

Øvelse med fortid

Finn riktig par
a data set by lolita
created November 3, 2016
COPY & EDIT
FAMILY TREE
VerbOversettelse
habléjeg snakket
hablóhan snakket
hablasteisdere snakket
hablaronde snakket
comíjeg spiste
comistedu spiste
comimosvi spiste
comieron de spiste
vivióhan bodde
vivistedu bodde
vivisteisdere bodde
vivieronde bodde
viajéjeg reiste
viajastedu reiste
viajamosvi reiste
viajasteisdere reiste
hicejeg gjorde
hicistedu gjorde
hizohan gjorde
hicimosvi gjorde
fuijeg gikk
fuistedu gikk
fueronde gikk
fuehan gikk
tuve jeg hadde
tuvistedu hadde
tuvohan hadde
tuvieron de hadde
escribióhan skrev
escribieronde skrev
escribíjeg skrev
escribistedu skrev
cantamosvi sang
cantaronde sang
cantasteisdere sang
cantastedu sang
Ready to learn about Øvelse med fortid?